søndag 23. mars 2014

Alarmsignal fra skolenDe er generasjonen som skal leve av kunnskap, men snittfraværet  i norsk skole er 10,5 %. I løpet av skoleåret, er gjennomsnittseleven i Osloskolen borte i fire uker. 

Jeg har skrevet om dette på E24.no: . Utgangspunktet er en artikkel i Aftenposten fredag 14. mars om at kun 11 av 27 elever møtte opp på en vanlig dag på en vanlig skole i Oslo. Artikkelen, "Fritt frem for skulk", er skremmende lesning.

Kunnskap er fremtidens olje, sa statsminister Erna Solberg da hun innledet på NHOs årskonferanse i januar. Byggingen av kunnskapssamfunnet begynner på skolen. Å tro at læring og tilstedeværelse ikke henger sammen, er en katastrofal misforståelse. Knakingen i skolesystemet bør få alarmklokkene til å ringe på Statsministerens Kontor, i Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Er skolen for dårlig, vil det få alvorlige negative konsekvenser ikke bare for den enkelte elev, men også true Norges muligheter til å løse våre langsiktige utfordringer: Vekst og velferd. Skal norsk næringsliv lykkes i internasjonal konkurranse, med et av verdens høyeste kostnads- og lønnsnivåer, må vi ha den beste kompetansen.

Norge skal leve av kunnskapene til den generasjonen som nå sitter – og ikke sitter – på skolebenken. I mange deler av verden er utdanning noe ungdom bare drømmer om. I Norge tar vi den for gitt. 

Mange arbeidsplasser har lignende utfordringer – og løser dem. Vi vet en del om hva som motiverer: Tilbakemeldinger, variasjon og et godt miljø. Alle må møtes med positive forventninger og bli sett og tatt på alvor.  Vi vet også hva som ikke motiverer: Manglende mening, mestring og tilhørighet.


Fravær i prosent i Osloskolen:
2010: 8,5 %
2011: 9,6 %
2012: 9,3 %
2013: 10,5 %
Sykefraværet på norske arbeidsplasser var ved siste måling på 6,3 prosent. Det har vært relativt stabilt de siste ti årene.
Kilde: Aftenposten, Oslo Kommune, SSB

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar