tirsdag 1. april 2014

Etterlysning: 50-årsperspektiv

I dag skriver jeg i VG om Norges langsiktige utfordringer og om hvor påfallende kortsiktig den politiske debatten er.

Neste års statsbudsjett er viktig. Det samme er stortingsvalget i 2017. Men hvor er det aller viktigste: Tankene om veien mot 2064?

Alt tilsier at vi i 2064 har færre enn to yrkesaktive per pensjonist. Økt levealder vil utfordre bærekraften i velferdsordningene, og det vil ikke være olje og gass vi lever av. Klimautfordringene vil kreve mye, og internasjonale maktforhold vil endre seg. Ny teknologi vil gjøre verden mindre og gi oss nye muligheter.

Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett eller olje og gass som hovednæringer i Norge, kan ingen med sikkerhet spå om de neste 50 årene. Men noe vet vi: Vi skal leve av kunnskap. Skal norsk næringsliv konkurrere internasjonalt, må Norge – som verken kan eller skal ha et lavt lønnsnivå – ha den beste kompetansen.

Det viktigste dagens barn kan lære, er å lære å lære. Vi vet ikke i dag hva de skal jobbe med når de er blitt voksne, men de må være forberedt på konstant endring. Deres arbeidsgivere og arbeidsoppgaver er kanskje ikke oppfunnet ennå, men vi vet at vi må gi dem de aller beste vilkår for læring og kreativitet.

Resepten er ikke planøkonomi. På 1930-tallet ville Stalin utkonkurrere USA på datidens viktigste parameter: Stålproduksjon. Han lyktes i sin femårsplan: Sovjetunionen tok igjen USAs forsprang og ble verdens største stålprodusent. I mellomtiden hadde verden forandret seg: Annet var blitt viktigere enn stål. På samme måte er det ikke riktig resept om vi nå skriver ut ordre om X tusen ingeniører i 2064. Vi må kontinuerlig tilpasse oss endringer i verden.

Norge har et godt utgangspunkt, men vi må satse mer på utdanning, forskning og innovasjon. Det er ikke "bare" kortsiktige kostnadsposter på et budsjett i konkurranse med andre gode formål, de er langsiktige investeringer i det vi skal leve av i Norge. Vi har ikke råd til å la være.

I sitt arbeid med statsbudsjettet, vil vi utfordre regjeringen til å sette opp en ekstra kolonne: Hvordan ser denne posten ut i 2064? Og hva skal til for at regnskapet går opp?


Resten av innlegget fra dagens VG finner du her:  "Etterlysning: 50-årsperspektiv" og på Abelias hjemmesider
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar