mandag 14. april 2014

Innovasjonskatapulter: Kompetanse + kapital = nytt næringsliv

I forrige uke lanserte Stefan Löfven, lederen for Socialdemokraterna i Sverige, det offensive begrepet "innovasjonskatapult" - til erstatning for "inkubator", ordet vi også bruker i Norge, om aktørene som kopler kapital og kompetanse for å skape nytt næringsliv. Samtidig la han fram en helt ny modell for samspill mellom statlig risikokapital og foreslo å bruke SEK 1 milliard (!) til formålet. I Norge bruker statlige SIVA 55 millioner til samme formål, hvorav 2/3 går til distriktsutvikling. Det er småpenger. De norske innovasjonsinkubatorene virker: De skaper lønnsomme bedrifter, arbeidsplasser og skatteinntekter. Det bør være et stort politisk tankekors at vi i så liten grad investerer i nytt kunnskapsbasert næringsliv i Norge, når vi vet at vi en dag skal leve av noe annet enn olje og gass. Og det bør være en spore til handling at vi gjør så lite av det som virker.Abelia organiserer mange av aktørene i forsknings- og innovasjonsmiljøene i Norge. De rapporterer om et "overskudd på gode ideer" og mangel på risikovillig kapital. I våre innspill til det norske statsbudsjettet har vi foreslått en milliard NOK til innovasjon. Det er en del penger, men staten henter faktisk inn mer enn dette - faktisk hele 1,3 milliarder - bare som overskudd i Argentum, som investerer i andeler i oppkjøpsfond. Det betyr i klartekst at investeringer i selskaper som har kommet godt "over kneika" tilfører den norske stat store inntekter, mens vi altså kun bruker en brøkdel av dette på å legge grunnlaget for at nye norske selskaper skal komme opp på samme nivå.


Noen er kanskje i tvil om innovasjonsinkubatorene faktisk gir resultater. Kjeller Innovasjon er et av mange gode eksempler på at de gjør det. Bildet over har jeg fått fra SIVA. Bare på Kjeller har selskaper som siden oppstarten har vært innom inkubatoren nå en samlet omsetning på 1,6 milliarder.

Å satse på nytt næringsliv, er ingen kostnad på statsbudsjettet, det er en investering både på kort og lang sikt. På kort sikt går regnskapet opp: Investerte midler gir avkastning. På lengre sikt handler dette om at Norge kan og bør investere i det vi skal leve av når vi ikke lenger lever av olje og gass. Den dagen kommer.

 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar