tirsdag 8. april 2014

Til innkjøpssjefen over alle innkjøpssjefer

Visste du at det offentlige bruker svimlende 400 milliarder til innkjøp av varer og tjenester hvert år? Det er 15 % av BNP, nesten halvparten av offentlige budsjetter og ca. 80.000 kroner per innbygger. Med disse pengene kan det offentlige Norge oppnå flere ting på en gang: Gode leveranser, nytekning i næringsliv og offentlig sektor, og andre politiske mål: bedre omsorgstjenester og klimahensyn. De samme pengene kan - litt forenklet - brukes ikke bare to, men tre ganger.


Dette skriver jeg om i Finansavisen i dag. Hele innlegget ligger også på Abelias hjemmesider

Abelias medlemsbedrifter leverer IKT, forskning og en rekke andre kunnskapsbaserte tjenester til det offentlige. Mange av dem opplever at offentlige innkjøp i dag skjer på en måte som verken sikrer de beste leveransene eller fremmer andre hensyn. Det bekymrer oss.

Dersom pris er eneste fokus i innkjøpsprosessen, går det offentlige glipp av mye mer enn den beste leveransen på kort sikt. Dialog mellom oppdragsgiver og leverandør er avgjørende. Det er ingenting i loven som hindrer dette. Likevel gjennomføres mange anbudsprosesser teknisk og med "armlengdes avstand". Det er vanskelig å forstå og virker mot sin hensikt.

Prosessen må begynne med de behov som skal dekkes. I dag etterspør ikke offentlige oppdragsgivere løsninger basert på behov, men varer og tjenester som er spekket ned til minste detalj. Det hindrer konkurranse mellom leverandørene om de løsningene som faktisk er best.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar