torsdag 5. mars 2015

#abeliabigdata: Store data, store muligheter og ganske store vafler

Tirsdag 3. mars arrangerte Abelia konferansen BigData2015 på Vulkan Arena med nærmere 200 deltakere. Det ble en utrolig spennende dag - med imponerende innledere, gode eksempler på rekke og rad, knyttet sammen av en glitrende vaffelserverende konferansier, Aslak Borgersrud. 

I forkant av konferansen hadde vi  undersøkt nordmenns holdninger til Big Data. Folk flest ønsker bedre samfunnsløsninger basert på innsamling og bruk av data velkommen, men er sunt kritiske.  


Store data, store muligheter og ganske store vafler

Big data kaster om på alle virksomheter, gir enorme muligheter for næringsutvikling og bedre offentlige tjenester, men reiser også en rekke vanskelige problemstillinger som må løses praktisk og politisk, særlig knyttet til personvern og sikkerhet. Og det er bruken, ikke størrelsen det kommer an på. Mengden data er i seg selv uinteressant, det er vår evne til å utnytte den som blir avgjørende. For Norge bør det være en klar målsetting at vi blir gode til nettopp det. Samtidig må vi sikre et godt personvern og at folk får bestemme over sine egne data. Konferansen hadde mer enn 50 ulike bidragsytere og foredragsholdere, og jeg får dessverre ikke nevnt alle her, men vil trekke frem noen.

Vafler ble servert - også via Twitter.

Kristin Skogen Lund: "Big data er råmateriale"

NHOs administrerende direktør åpnet showet med å påpeke at vi i Norge tradisjonelt har vært veldig gode til å skape verdi ut av råvarer. Data er også en råvare. Hvis Norge kan klare å foredle denne råvaren på like vellykket måte som andre, så ligger det et enormt verdiskapningspotensial i dette. Big Data er nøkkelen til å løse mange utordringer - innen helse, utdanning og transport, og kan gi massive forbedringer i effektivitet og kvalitet.

- Det er ingen grunn til at Norge ikke skal kunne være ledende og eie denne utviklingen, sa Kristin Skogen Lund.


Toril Nag: "Vi vil være koplet på, vi deler og vi lar oss bruke"

- Vi vil være koblet på. Hus uten wifi er ubeboelige. Den verste straff du kan utsette en tenåring for er å være offline, sa Lyses konserndirektør for televirksomhet Toril Nag i sitt åpningsforedrag. Hun påpekte også at vi er ivrige på å dele. Informasjon som for kort tid siden ble regnet som privat, legger vi nå ut på sosiale medier. Og vi er villige til å la oss bruke: 
- Vi voksne vet godt at hvis en tjeneste er gratis, så betaler vi med dataene våre.
I Norge er den digitale modenhetsgraden blant de framste i verden – og vi er antakelig det mest betalingsvillige og betalingsdyktige markedet i verden for digitale tjenester.
- La oss da ikke bli bare en råvareprodusent av data, sa Toril Nag, som trakk frem behovet for tidligfasekapital for at norsk kunnskap og teknologi skal kunne utvikle seg til nytt næringsliv.

Gaute Engbakk (til venstre) og Samuel L. Jackson.

Gaute Engbakk: 5 måter Big Data kan skape verdi på 

Gambit H+Ks administrerende direktør Gaute Engbakk understreket at Big Data handler om mennesker og pekte blant annet på de store mulighetene innen helse. Han avsluttet med fem innspill til hvordan Big Data skaper verdi:
  • Transparens – økt tilgjengelighet av data for flere
  • Øke produktivitet
  • Segmentering og geolokasjon: budskap, tjenester, produkter som treffer
  • Bedre beslutninger
  • Innovasjon i produkter og tjenester – feedback loop
Yngve Lindvig fra Conexus.
Fantastiske eksempler på Big Data i praksis - skaper verdier og løser problemer
  • Cxense er selskapet som tidligere Fast-grunder John M Lervik nå lykkes med globalt. Selskapet er med på å revolusjonere mediebransjen og hvordan søk og målretting av innhold fungerer. Stian Remåd viste hvilke resultater Cxense kan bidra til å skape.
  • Gjennom læringsanalyse og utnyttelse av eksisterende data skaper det norske selskapet Conexus fremtidens skole. Yngve Lindvig fra Conexus viste hvordan big data og edtech hever kvaliteten i skolen, kan gi tilpasset undervisning og redusere frafall.
  • Også innen samfunn og helse kan Big Data gi store gevinster. Geoffrey Canright og Kenth-Engø Monsen fra Telenor Research demonstrerte hvordan big data brukes til å bekjempe den livsfarlige sykdommen dengue-feber i Pakistan. De har gjennomført et større prosjekt basert på mobiltelefoner og teledata som kan bidra til å isolere sykdomsspredningen.
  • Varehandelen er en sektor som lenge har ligget langt fremme. Coop fortalte om hvordan big data endrer varehandelen. Makten flyttes tilbake (igjen) til kunden, sa Geir Jostein Dyngeseth fra Coop og Grant Steadman fra Dunnhumby Norge.
  • Innen smart strøm har Norge lenge hatt ledende miljøer, bl.a. innen miljøet i NCE Halden. Knut Johansen fra eSmart Systems fortalte hvordan Big Data og ny teknologi nå revolusjonerer kraftbransjen.

NRKs Steinar Bjørlykke: "Anbefalelsesteknologi"
Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Heidi Nordby Lunde (H)

Heidi Nordby Lunde: "Vi trenger en intelligent debatt om personvern"

Bruk av Big Data reiser en rekke problemstillinger knyttet til privatliv og personvern. Dette var tema for flere samtaler på scenen, blant annet med NRKs Steinar Bjørlykke. Og i en politisk debatt mellom stortingsrepresentantene Heidi Nordby Lunde (H) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV).
- Vi trenger en intelligent debatt om personvern i Norge, slo Lunde fast.
Fylkesnes var opptatt av at det er behov for næringsutvikling gjennom bedre offentlige anskaffelser og at IKT-næringen må kjenne sin besøkelsestid.

Aslak Borgersrud serverte statssekretær Paul Chaffey (H) vafler og spørsmål om hva han ville gjort for økt digitalisering om han var diktator.

Paul Chaffey: "Norge er et enkelt land å digitalisere"
Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffey var blant dem som ble intervjuet i sofaen av konferansens glitrende konferansier Aslak Borgersrud. Han mente Norge er et enkelt land å digitalisere blant annet fordi vi, folk flest, tar teknologi raskt i bruk.

Morten Dæhlen: "Vi trenger flere som kan IKT"
Dekan ved Universitetet i Oslo Morten Dæhlen etterlyste flere studieplasser på IKT:
- Skal vi lykkes med digitalisering og anvendelse av Big Data trenger vi kompetansen til å gjøre det, sa han og trakk blant annet frem at dette er noe Abelia har vært opptatt av i våre innspill til statsbudsjettet.

Kjersti Lauritzen: "Vår største utfordring å ta i bruk dataene vi allerede har"
AltInns Kjersti Lauritzen pekte på de store mulighetene det offentlige har til å bruke data de allerede sitter på. - Når vi vet at foreldre foretrakk friluftsbarnehage for sitt første barn, er det en god idé å gi dem tilbud om friluftsbarnehage også for barn nummer to og tre, sa hun. 


Til slutt litt om John Snow

Analyser og bruk av data for å løse utfodringer er ikke noe nytt. I 1854 brøt det ut kolera i London. I løpet av et par dager døde 616 mennesker og det oppsto stor panikk. Etter en uke kom det et gjennombrudd. Legen John Snow presenterte et kart (se over) hvor han hadde plottet inn de 83 første dødsfallene. Det viste seg at alle hadde brukt samme vannpumpe, og da den ble stengt stoppet epidemien.

Ny teknologi skaper helt andre muligheter for slike analyser. Det skapes og lagres stadig mer informasjon, og det går stadig raskere. Googles Eric Schmidt slo i 2010 fast at mengden data som den gang ble lagret i løpet av to dager overgår den samlede mengden data akkumulert av menneskeheten frem til 2003. Nå lagres mer enn én billiard bytes hvert minutt. Koblinger og analyser blir stadig viktigere og vil gi ny kunnskap. Det vil gjøre oss i stand til å løse samfunnsutfordringer og utnytte verdens begrensede ressurser mer effektivt. Big Data vil endre forskning og næringsliv, brukes til å takle miljøproblemer, bedre fremkommeligheten i byene og forebygge sykdom. Verdt å satse på, med andre ord. Og i Norge må vi bestemme oss for om vi vil kjempe om en plass i førersetet, henge med som passasjer eller la utviklingen gå uten at vi henger med. Jeg synes svaret gir seg selv.


Hele konferansen kan sees her:
http://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=F38C128F8770d4f4&as=1

Og her finner du Twitterfeeden fra konferansen:
https://twitter.com/hashtag/abeliabigdata?src=hash

 Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar