mandag 13. april 2015

Vi kan bli verdens grønne serverpark

I dag har jeg vært på besøk i den såkalte skyen: På åpningen av EVRYs nye datasenter på Fet i Akershus. Norge har alle forutsetninger for å bli en global eksportør av grønn datalagring: Nesten 100 % av strømmen vår er fornybar og utslippsfri  (vannkraft), vi har et klima som gir mulighet for naturlig nedkjøling, vi har stabile samfunnsforhold og lav risiko for naturkatastrofer som jordskjelv og vulkanutbrudd. Om vi vil, kan grønn datalagring bli en ny norsk vekstnæring.

EVRYs  Björn Ivroth og programleder Anne Lindmoe.

Dagen i dag var en festdag, en markering av at det nye senteret kan tilby sikker lagring, den nyeste digitale skyteknologien og er helt i verdensklasse på miljø. Miljøvernminister Tine Sundtoft sa det godt: "Det er bra for klimaet at slike anlegg lokaliseres i Norden. Vi vil gjerne ha flere av dem i Norge." Les hele hennes tale her:
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/apning-av-evrys-nye-datasenter/id2405749/

Ny teknologi vil være avgjørende for omlegging til lavutslippssamfunnet. Når videokonferanser erstatter flyreiser, bidrar det til lavere utslipp. På samme måte gir streaming av musikk og video lavere utslipp enn produksjon av CDer og videokassetter. "Avmaterialisering" kalte EVRYs konsernsjef Björn Ivroth dette under åpningen av datasenteret i dag.

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft
Samtidig står IKT-næringen selv for store klimagassutslipp. Klima- og miljøvernministeren viste til anslag som viser at IKT totalt gir like store CO2-utslipp som den samlede flytrafikken i verden og at de totale utslippene vokser raskt, som følge av den enorme veksten i datatrafikken i verden. Strømkrevende datalagring er en viktig utslippskilde. Det er derfor avgjørende om strømmen til serverparkene er fornybar eller ikke.
 
Mye av energiforbruket knyttet til datalagring går til kjøling. Det nordiske klimaet reduserer behovet for kjøling. Nesten all norsk strøm er fornybar. I tillegg har vi stabile samfunnsforhold, en god personvernlovgivning, liten politisk uro og er lite utsatt for flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Alt dette er viktig for oss som overlater til andre å oppbevare våre personlige eller forretningskritiske data - og det er jo det vi gjør, når vi benytter oss av digitale banktjenester, leverer selvangivelse på nett eller bruker sosiale medier.
 
EVRY og Digiplex har utviklet og bygget Norges største datasenter.
Facebook gjorde nylig en milliardinvestering i et nytt datasenter i Luleå i Sverige, Google har gjort det samme i Finland. Skal Norge lykkes i konkurransen om grønne datasentre, bør vi ha like attraktive konkurransevilkår som våre naboland. Det har vi ikke i dag. Vi hartradisjon for kraftkrevende industri i Norge og tradisjon for rammebetingelser som støtter opp om denne industrien. Finland og Danmark har allerede redusert elavgiften for datasentre. Sverige har en prosess for å gjøre det samme. I Finland er hovedregelen at datasentre som har dette som hovedaktivitet, og som har et krafteffektbehov over 5 MW, får elavgift med lav sats. Det ligger derfor an til at de andre nordiske land møter nye kraftkrevende næringer med samme reduserte elavgift som dagens kraftkrevende industri. Det burde også Norge gjøre. Dette er en av anbefalingingene i NHOs rapport "Norges energiressurser i det grønne kappløpet".
 
Abelia har sammen med Energi Norge, Norsk Industri og IKT-Norge tatt til orde for at Stortinget vedtar en lav sats på elavgift også for datasentre, for å skape nye muligheter for grønn næringsutvikling og at vi får brukt kraft i Norge for økt verdiskaping.  Vårt brev til Stortinget her:
http://abelia.no/getfile.php/Dokumenter/Rammebetingelser%20for%20gr%C3%B8nne%20datasetre%20-%20Energi-%20og%20milj%C3%B8komiteen.pdf

Økt digitalisering vil gi stor vekst i etableringen av datasentre. Norge har naturlige og samfunnsmessige fortrinn, tilgang på kraft fra fornybare kilder og økende bevissthet om sikkerhet og personvern. Verken etterspørselen etter trygg lagring eller at Norge har gode forutsetninger for å bli en eksportør av klimavennlige datatjenester er det grunn til å være i tvil om.
 
Det er grunn til å gratulere EVRY med etableringen av datasenteret på Fet og med deres bidrag til et bedre klima. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar