torsdag 19. november 2015

Kan Norge bli en gründernasjon? Yes, look to Silicon Sogn og Fjordane.

"Det er gründere som er omstillingens helter", sa statsminister Erna Solberg da hun besøkte Handelshøyskolen BI i oktober. I forrige uke tok kollega Mari Berdal Djupvik og jeg, sammen med Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, en tur over fjellet for å møte og lære av noen av dem. Hva skal til for at de lykkes? Hva skal til for at Norge kan få flere som dem? 

Vi besøkte vi gründersuksessene Highsoft og Rocketfarm, i tillegg var vi innom noe av navet i fylkets nyskapingsarbeid: Forskningsinstituttet Vestlandsforskning og Campus Fosshaugane. Og hadde fullt hus på et debattmøte med temaet "Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane".

Jeg strevde litt med å finne en en overskrift som uttrykker hvor begeistret jeg er, for det er grunn til å hente frem superlativene:
  • Highsoft i Vik i Sogn utvikler software som 63 av verdens 100 største selskaper har tatt i bruk. De har en eksportandel på 98 % og er blant Norges mest lønnsomme bedrifter.
  • Rocketfarm i Sogndal har utviklet en applikasjon som av Forbes er omtalt som "the number one productivity tool", og nLink utvikler roboter som kan styre kameraer i TV2 og bore hull i betongtak.
På besøk hos Highsoft: stortingsrepresentantene Ingrid Heggø og Hadia Tajik, gründer Torstein Hønsi og community-ansvarlig Mustapha Mekhatria.

I 2009 startet Torstein Hønsi IT-selskapet Highsoft i Vik i Sogn. Han ønsket å vise frem data om snødybden på riksvei 13 over Vikafjellet, og da han ikke fant et godt nok program, designet han sitt eget. Et par år etterpå ansatte han Grethe Hjetland som daglig leder, slik at han kunne konsentrere seg om det tekniske, hun om å videreutvikle selskapet. Det har gått veldig, veldig bra. De ansatte i Vik forholder seg til verden over nettet. Hva er viktig for selskapet nå? Internasjonale handelsavtaler, fiber og vei.
På besøk hos nLink/Rocketfarm: Robot med konsoll.
I Sogndal møtte vi Halvor Gregusson. Da han var ferdig på NTNU satte han og kompisene seg to mål: De skulle bygge roboter og de ville starte et nytt selskap hvert år. Siden 2008 har de gjort det. I dag er han daglig leder i Rocketfarm i Sogndal. Om du ikke blir imponert av det jeg skriver, sjekk hvordan Aftenposten har omtalt dem eller dette: nLink ble i fjor kåret til Best startup og fikk publikumsprisen på robotbusiness-konferansen i Boston. Roboten - som vi også fikk møte - har potensiale til ikke bare å revolusjonere byggebransjen, men alle næringer. Halvor Gregussoon har forøvrig pekt på konkrete noen utfordringer for Norge som gründernasjon, blant annet i sin siste blogg på Gründerpulsen "– It seems, in Europe, the smart people work in the big companies!". Han skriver godt og forslagene er gode - og basert på egen erfaring. Anbefalt lesing for politikere som er på jakt etter snubletråder de kan fjerne. 
Vi hadde også en stopp hos Vestlandsforsking – et forskningsinstitutt som gjør mye, blant annet får de kommunene til å snakke sammen og ta i bruk velferdsteknologi. En kommune tester sensorer, en annen simulerte digitale sykkelturer for eldre, og det beste: Kommunene deler erfaringene med hverandre. 
Alle vi møtte ga oss, og særlig Hadia Tajik, konkrete, ærlige og konstruktive tilbakemeldinger på hva som virker og hva som ikke virker. Abelia kjenner godt igjen bildet de tegner: Viktigheten av digital infrastruktur, mangel på risikokapital, et disincentiverende skattesystem og tidkrevende offentlige krav og prosesser. 

Våre inntrykk og selskapenes tilbakemeldinger bekreftes også godt gjennom en NIFU-rapport fra 2013. Den slår fast at Norge i 2013 var best i Norden på entreprenørskap - med flest unge, hurtigvoksende selskaper og høyeste andel oppstartsbedrifter. Samtidig viste den at Norge totalt sett hadde de dårligste vilkårene. Norge kom på 13. plass i OECD-området og sist i Norden når det gjelder samlete vilkår for entreprenørskap. Vi har en jobb å gjøre. Og skulle noen ha behov for innspill eller overbevisning om at det kan gå, flyr Widerøe fra Gardermoen til Sogndal seks ganger om dagen...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar