fredag 4. mars 2016

I dag har regjeringen gjort noe virkelig bra...

Interesseorganisasjoner som Abelia får i blant kritikk for at vi kritiserer mer enn vi roser. Det handler ikke om at vi er konstant misfornøyde, men om at vi vil videre og om at media er mer opptatt av oss når vi raser enn når vi roser. I dag er det grunn til å gjøre det siste, for i statsråd i formiddag satte regjeringen ned et offentlig utvalg som skal se på mulighetene i delingsøkonomien. I oktober 2015 skrev jeg her at delingsøkonomien skriker etter en NOU. Nå kommer den.

DN.no 3. mars 2016

- Fordelene ved delingsøkonomien er åpenbare, sa Siv Jensen på Abelias konferanse om delingsøkonomi i går, før hun føyde til at det heller ikke er vanskelig å få øye på utfordringene. Hun har helt rett. Digitale plattformer og nye forretningsmodeller gir Norge store muligheter - til bedre (grønnere) ressursutnyttelse, bedre tilbud til forbrukerne (lavere priser og økt tilbud) og til økt verdiskaping og produktivitet. Og samtidig: Løyvehavere i taxinæringen er rasende, andre frykter et "løsarbeidersamfunn" og vi har ennå ikke funnet helt hensiktsmessige måter å kreve inn skatt på. Dette var utgangspunktet for vårt ønske om en helhetlig gjennomgang. Og det er så bra at regjeringen ser dette - og i dag har satt ned et bredt sammensatt utvalg (se nedenfor) som skal vurdere dilemmaene. Vi har hatt dialog med mange politikere gjennom de siste månedene. Siv Jensen har vist stor interesse for dialog med delingsgründerne - hun har invitert, deltatt, stilt gode spørsmål, lyttet og levert.

Utvalgsarbeidet er nødvendig. Men vel så viktig er finansministerens signal om at det ikke skal bremse umiddelbare tiltak - som altså skal gjennomføres parallelt med at utvalget er i arbeid.

At disruptiv innovasjon reiser problemstillinger, utfordrer og skremmer – er det ingen tvil om. Men er det ikke akkurat "innovasjon" vi har behov for – særlig i Norge og særlig akkurat nå? Skal nye løsninger underkastes regelverk utviklet i en annen tid? Eller skal det lages nye regler - for noen eller for alle? Gir det mening å regulere veldig ulike aktiviteter likt, selv om det eneste de har felles er at de har sitt utspring i en digital plattform? Og når er det riktig å "regulere" - risikerer vi å komme med reguleringer for tidlig og å regulere "i hjel"?

Vår tilnærming har vært denne: Digitale plattformer gjør det mulig å etablere tjenester enklere enn noensinne. Mange vil ha globalt potensial. Det betyr at mange nye gründere vil lykkes og skape verdier og arbeidsplasser. Spørsmålet er: Hvor mange av disse skal komme fra Norge? Om Norge skal lykkes, holder det ikke bare å være best til å ta tjenestene i bruk, men om å være tidlig ute med å utvikle løsninger. I en digital verden der endringene skjer raskt, holder det ikke å være best på festen, vi må også komme først til festen.

Det har vært viktig for oss at finansminister Siv Jensen og de andre politikerne vi har hatt dialog med har fått se mulighetene digitale plattformer gir – for næringsutvikling, nye arbeidsplasser og eksportinntekter. Utvalget som nå er satt ned har vi store forventninger til. De må ikke la seg distrahere. Blikket må rettes fremover og utover. Det er ikke drosjeløyver, mer eller mindre "mattilsyn" eller detaljene i skattesystemet dette primært må handle om. Utvalget må kritisk vurdere de innspill de får, mange vil protestere. Om norske myndigheter skal få et godt beslutningsgrunnlag må utvalget kanskje lytte mest til dem som sier minst: Brukerne av de nye tjenestene.

I tillegg må utvalgsarbeidet koples på det som skjer i EU. Europakommisjonen har varslet at de våren 2016 vil komme med forslag knyttet til fremveksten av det de kaller "the collaborative economy". Et felles "digital single market" er viktig for EU. Det vil også ha betydning for norske selskaper. Målet er at selskaper etablert i Europa skal ha tilgang til et velfungerende, europeisk hjemmemarked, hvor de kan bygge sin virksomhet og derfra ta den ut i verden. Det handler om at Europa ser at USA hittil har vunnet "teknologikonkurransen". 

Utvalget skal ledes av økonomiprofessor Tommy Staahl Gabrielsen ved UiB. Med seg får han professor Espen Rasmus Moen ved UiO, professor Tor W. Andreassen ved NHH, fornyings- og digitaliseringsdirektør Christine Korme i Abelia, advokat Siri Teigum i Thommesen, sjeføkonom Roger Schjerva i IKT-Norge, direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet, Anders Hordvei Mjåset fra gründerfellesskapet MESH og LO-sekretær Trude Tinnlund. Mandatet ligger her. Gratulerer, alle sammen! Og lykke til med viktig arbeid! 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar