Det er et tankekors at mange utenlandske helseforetak benytter norskutviklet høyteknologi i sin implementering av beste praksis. Dette viser at norsk næringsliv har kompetanse og løftekraft som vi trenger for at helse-Norge skal kunne møte økte krav fremover. Helseminister Bent Høie og regjeringen må prioritere teknologi vesentlig høyere i årene som kommer.

En velfungerende og oppdatert helse- og omsorgssektor er viktig for oss alle. Derfor må vi begynne med å sette riktig diagnose. En befolkning der stadig flere vil ha behov og de store rekrutteringsutfordringene kan kureres med den samme medisinen: Vi må ta i bruk ny kunnskap og ny teknologi.

Bloggposten er basert på et innlegg Flemming Hegerstrøm, adm.dir. i Hospital IT, og jeg hadde på trykk i Aftenposten 27. november.