fredag 25. juli 2014

Lytt til Baksaas: Norge må satse på klimateknologi

Jeg håper norske politikere leser aviser i sommer, for i et intervju med VG 24. juli sier Telenor-sjef Jan Fredrik Baksaas noe det virkelig er verdt å lytte til: "Vi har som følge av oljen bygget opp en betydelig formue. Jeg mener noe bør brukes på å utvikle et nytt norsk industriområde som kan bli ledende i verden. Jeg tror klima og klimateknologi kan være det beste området for en slik satsning".

På isflaket.
Baksaas løfter i intervjuet flere temaer som det er verdt å dvele ved: (1) Klimaendringene kan få dramatiske konsekvenser, blant annet true livet i havet. (2) Klimateknologi vil bli en viktig næring - og Norge har en gyllen mulighet til å bli verdensledende på området. (3) Vi har behov for å utvikle nye norske hovednæringer - og vi har et historisk stort økonomisk handlingsrom.

Det er kloke betraktninger fra Baksaas, som har ledet Telenor i 12 år, gjennom en periode der selskapet har utviklet seg til en global teknologigigant. Baksaas og Telenor vet mye om betydningen av å utvikle ny teknologi og nye løsninger - nøkkelen til å lykkes, også for Norge som nasjon i et 20-årsperspektiv.

Å gjøre noe med klimaendringene, er viktig i seg selv - moralsk og politisk. Med "norske" briller på, handler det i tillegg om hva vi skal leve av når inntektene fra olje- og gassproduksjonen faller, og - som Baksaas påpeker - en annen norsk hovednæring kan rammes: Fisken.

Norge har et godt utgangspunkt: Norsk klimaforskning er best i verden på flere områder. Vi har også, blant annet i olje- og gassindustrien, kraftbransjen og innenfor marine næringer, kontinuerlig utviklet og tatt i bruk ny teknologi. Noe av den teknologien er blant det aller fremste som finnes i verden. Dette gir norske bedrifter en unik mulighet for å etablere seg i spissen av ny teknologiutvikling. Og vi har en stor fellesformue - et unikt økonomisk handlingsrom - som vi kan velge å bruke deler av til å løse vår tids største utfordring og samtidig legge grunnlaget for verdiskaping og velferd for neste generasjon.

Altså: Klimatrusselen tvinger frem behov for ny teknologi + Norge har behov for å utvikle nye hovednæringer + verdensledende klimaforskning + teknologisk kompetanse og erfaring + et enestående økonomisk handlingsrom.

Det burde være et enkelt regnestykke, men ingenting kommer av seg selv, heller ikke klimateknologi.

Den politiske oppgaven er stor, men ikke uoverkommelig: Skal Norge lykkes, må vi både øke forskningsinnsatsen og styrke virkemidlene for innovasjon. Veien fra ide til marked er lang, ofte er mangel på kapital et hovedproblem i en tidlig fase. Staten kan og bør bidra med risikokapital i langt større grad enn i dag. Det aller meste av teknologiutviklingen skjer i næringslivet. Både etablerte og nye aktører må ha rammevilkår som stimulerere til utvikling av klimavennlige løsninger.

Å satse på klimateknologi vil være en investering i en ny global vekstnæring, ikke en kostnad.

"Vi bør snart handle", sier Baksaas til VG. Han har helt rett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar