fredag 31. oktober 2014

Gjør Norge ledende på #edtech

Norsk læringsteknologi er allerede eksportvare. Gjennom StartupLab har Rolf Assev nå tatt initiativ til å etablere en norsk edtech-klynge. Om norske politikere og virkemiddelapparatet vil og om utdanningsinstitusjoner og teknologibedrifter samarbeider, er potensialet enormt: En norsk skole med mer tilrettelagt undervisning og en befolkning med mer teknologikompetanse. Men viktigere: Norge kan bli ledende i en global vekstnæring.  
 
På besøk hos StartupLab. Knut Erik Beyer-Arnesen, Rolf Assev og meg.
 
Initaitivet bør vekke interesse i minst tre departementer: (1) Næringsdepartementet, fordi det handler om at Norge på dette området har alle forutsetninger for å utvikle noe verden har behov for og som er salgbart i et globalt marked. Det vil gi arbeidsplasser og skatteinntekter og er en del av svaret på hva vi skal leve av "etter oljen". (2) Utdanningsdepartementet, fordi "hjemmemarkedet", norske skoler, bør ta verktøyene i bruk. Digitale læringsverktøy gir større muligheter for individuelt tilrettelagt undervisning. Det er del av svaret på de store utfordringene i norsk skole: Hvordan vi kan vi sikre at hver enkelt elev blir møtt på sitt nivå, sette inn innsatsen tidlig og unngå frafall - med de store samfunnsmessige konsekvensene det har. (3) Utenriksdepartementet, fordi utdanning er en viktig del av norsk bistand. Ordet "utviklingshjelp" brukes mindre enn før, men her er det på sin plass: Prosjekter som kan lukke det digitale gapet mellom rike og fattige land vil bidra til lokal næringsutvikling, mer rettferdig fordeling og utdanning til alle.
 
Det er all grunn til å tro at etterspørselen i land som Kina og India vil bli enorm, og i USA er den teknologiske læringsindustrien i kraftig vekst. Norske selskaper er allerede på vei ut i verden. Fronter og It's Learning har vist at norsk læringsteknologi er eksportvare. Rolf Assev, som var med på å starte opp Opera, står bak Dragonbox gjennom selskapet WeWantToKnow. Selskaper som Kahoot med 2,4 millioner brukere, samt Studix og Dragonbox er godt i gang. Det samme er Connexus, som leverer læringssystemer til mange norske skoler. De eksporterer også sine produkter. Og Campus NoaA, etablert av Norges nestor innen nettbasert læring Morten Flate Paulsen, er på vei ut i et internasjonalt marked.
 
Vi står midt oppe i en digital omveltning som påvirker oss på mange livsområder. Med mobiltelefonen kan vi betale bussbilletter like lett som vi utfører banktjenester, lytter til musikk eller sjekker været. På skolen er mye likevel som før. Klasserommet i 2014 – med kritt, tavle og svamp – er omtrent som klasserommet i 1914. Det er et tankekors at skolen - institusjonen som skal forberede neste generasjon på livet – i så liten grad preges av den teknologiske utviklingen som vil forme elevenes liv. Å sikre at skoler og lærere med utgangspunkt i sine behov fritt kan velge mellom gode alternativer, lærebok eller digitalt, bør stå langt oppe på utdanningsministerens prioriteirngsliste.

Norge bør ha ambisjoner både om verdens beste skole og om å utvikle nye vekstnæringer med globalt potensial. Finnes det en eneste grunn til at vi IKKE burde satse på edtech?
 

1 kommentar:

  1. Norges ikke globalt konkurransedyktige grunnskolelærere vil nok oppleve forandringer av en annen karakter enn den som kommer frem her.

    "Schooling has entered the zone that the big telephone companies were in before cellular and VoIP services became dominating factors. Within a decade the scene for education will be changed just as much as telecommunications was. Good for students; inconvenient for a lot of adults who make their living in the traditional model." (Tom van der Ark, første Director for Education innen Gates Foundation)

    SvarSlett