fredag 6. november 2015

Delingsøkonomien skriker etter en NOU: Norge bør omfavne nye digitale forretningsmodeller - og regulere fornuftig.

Norge må legge til rette for både nasjonale og internasjonale aktører som kommer med innovative løsninger. Men delingsøkonomien må reguleres fornuftig. Det er ikke mulig å holde full fart fremover og samtidig ha bremsene på.

I forrige uke ble Agenda Magasin lansert. Jeg har bidratt med et innlegg om delingsøkonomien som du finner her: Delingsøkonomien må reguleres.

Hittil har myndighetene - i Norge og en rekke andre land - overlatt til sektormyndigheter å "bekjempe" delingsøkonomien, f.eks. på gatehjørne etter gatehjørne, drosjeløyve etter drosjeløyve. Nylig ble bilen til en Uber-sjåfør avskiltet i Oslo.

Delingsøkonomien reiser en rekke spørsmål, knyttet til skatt, arbeidsliv og forbrukerrettigheter. Det er spørsmål som ikke kan løses sektorvis.

Danmark har varslet en helhetlig strategi, der utgangspunktet er å bedre vilkårene for delingsøkonomien og gjøre det enklere å etablere firmaer basert på nye digitale forretningsmodeller. Det samme har Storbritannia gjort. Det samme bør skje i Norge. Det er behov for noe så tilsynelatende uspenstig som en Norsk offentlig utredning (NOU), med en helhetlig gjennomgang av muligheter og konsekvenser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar