onsdag 23. april 2014

Abelias årskonferanse: Å lede i ukjent terreng

"Å lede i ukjent terreng" er tema for Abelias årskonferanse torsdag 5. juni. Moderniseringsminister Jan Tore Sanner, generalløytnant Robert Mood, HP-sjef og forfatter Anita Krohn Traaseth og NHHs Arne Selvik er blant innlederne.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kommer på Abelias årskonferanse 5. juni.

I 2001 lanserte IT-pioneren og fremtidsforskeren Ray Kurzweil begrepet "The Law of Accelerating Returns". Han slo fast at vi i vårt århundre vil oppleve enorme teknologiske endringer, ikke et vanlig 100 års endringer, men endringer tilsvarende 20.000 år (med datidens endringstakt). Mange faktorer driver frem stadig raskere endringer: Teknologi, kunnskap, globalisering, demografiske forhold og endrede maktforhold i verden.

I 1900 hadde det tatt 150 år å doble all menneskelig kunnskap. I dag tar det 2 år å gjøre det samme. Og i 2020, hevder enkelte at kunnskapstilfanget vil dobles hver 72. dag. De to milliardene av oss som bruker e-post, sender 247 milliarder meldinger hver dag. Vi står midt i en "Big Data"-revolusjon. De som forstår og kan nyttiggjøre seg datatilfanget kommersielt, vil lykkes. Endringene byr samtidig på  en rekke store utfordringer for myndigheter og næringsliv.

Hvert år utdannes det 1,5 millioner kinesiske ingeniører. De leverer tjenester i samme globale marked som våre nyutdannede vil operere i. Kampen om talenter, ressurser og oppmerksomhet er ikke lenger lokal, den er global. Abelias medlemsbedrifter møter ikke bare konkurranse fra andre medlemmer av den lokale næringsforeningen, men fra virksomheter og gründere i kontorbygninger og "gutterom" i hele verden.

Demografien endrer seg også. Generasjonen født på 1990- og 2000-tallet, som nå er på full fart inn i arbeidslivet, er stor og annerledes. Babyene som bruker iPad før de begynner i barnehagen har selvsagt et annet annet forhold til bl.a. teknologi enn generasjonene før dem.

Disse og andre raske endringer stiller nye krav til ledere: Evne til å håndtere og drive frem raske endringer, konstant fokus på talent- og kompetanseutvikling, mer samarbeid og mindre kontroll, forståelse av og motiverende ledelse i komplekse verdikjeder, for å nevne noe. Etter mitt syn, vil mye handle om å kunne utvilkle ledelse hos andre. Det handler ikke lengre om å få andre til å følge eller "ta ordre", men om å utvikle ledere og medarbeidere som kan ta ansvar, være kreative, kommunisere og lede seg selv under forhold som stadig endrer seg.

På årskonferansen inviterer vi til dialog om nettopp dette. Hvordan kan og bør man lede i en stadig mer kompleks og omskiftelig verden? Hva er forutsetningene for godt lederskap? Hvor kan og må planlegges, hvor mye kan ikke? Hva gjør ledere når de møter helt uventede eller ukjente situasjoner og hendelser?

Årets konferansier er Marianne Danielsen, daglig leder og partner i Engasjert Byrå.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) leder et stort, nytt departement med ansvar for viktige endringsprosesser. Han har store ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlige sektor. "Vi skal bidra til å rydde vei i unødig regelverk, og vi skal være spydspissen i jakten på tidstyver og ineffektive arbeidsmåter" har han erklært på departementets hjemmesider. Abelia har store forventninger til Sanner. Vi er opptatt av at og vil bidra til at han lykkes i det viktige omstillingsarbeidet, i regjeringens satsing på IKT og med store reformer, som kommunereformen.

Generalløytnant Robert Mood har unik erfaring med å lede i ukjent terreng. Han var sjef for Telemarksbataljonen i Kosovo og har ledet Operasjonsavdelingen i Forsvarets Overkommando. I april 2012 fikk Mood i oppdrag å bistå Kofi Annan i hans arbeid som FN og Den arabiske ligas spesialutsending i Syria.

Anita Krohn Traaseth er administrerende direktør i HP Norge. Traaseth er blant annet kjent for sin åpne leder stil og bloggen tinteguri. Hun kommer for å snakke om transformasjonsledelse. Traaseth er aktuell med den bestselgende boken "Godt nok for de svina", der hun deler tanker om mot, sårbarhet og troverdighet.

Arne Selvik, som er kommunikasjonsdirektør i AFF ved Norges Handelshøyskole, er aktuell med boken "Ledelse på hjernen, med hodet på jobb". Der skriver han blant annet: "Ledere må slutte med det meste av det de holder på med. Ikke fordi det er galt. Men fordi det ikke virker".

Mer om konferansen, øvrige innleder og muligheter for påmelding her. Jeg håper vi sees 5. juni.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar