fredag 4. april 2014

Paul Chaffey møtte IKT-bransjen: Digitalisering og smartere bruk av milliardene

Forenkle, fornye og forbedre var overskriften på foredraget statssekretær Paul Chaffey holdt for Abelias medlemsbedrifter i går. Dialogmøtet var startskuddet for Abelias nye satsing på IKT, og møtets konklusjonen enkel: Norsk IKT-næring står klar - de både kan og vil bidra til innovasjon og bedre tjenester i stat og kommune.


Med makt over milliardene

Om vi skal tro Computerworld - og det gjør vi - er Paul Chaffey mektigst i IKT-Norge. Han sitter med ansvaret for å koordinere regjeringens IKT-politikk, og i begrunnelsen trekker Computerworld også inn noe viktig: Staten er den viktigste kunden for mange norske IKT-virksomheter. Offentlige innkjøp ble naturlig nok et viktig tema på gårsdagens møte.

Vi er opptatt av å bruke pengene smart, sa Chaffey til IKT-bransjen. Han fikk mange innspill på hvordan.

- Tenk stort, tenk tverrfaglig og tenk helhetlige brukeropplevelser, oppfordret adminstrerende direktør Lillian Olsen i Halogen.

Andre var opptatt av hvordan staten kan fremme innovasjon. Et annet tema var hvordan staten kan gjøre offentlige data tilgjengelige, og slik skape nye forretningsmuligheter.

Kontakten mellom folk og det offentlige engasjerte forsamlingen. Alt papiret, alle søknadene og opplysninger som allerede finnes, men likevel må innrapporteres på nytt og på nytt.
- Hvorfor må man søke om pensjon, staten vet jo hvem som fyller 67. Kan de ikke bare få en "Gratulerer, her er din pensjon"-melding?

Det digitale må bli det normale

Mens 8 av 10 innbyggere er på internett og bruker nettbank, er bare 1 av 3 offentlige tjenester tilgjengelig digitalt. Arbeidet med digitalisering har pågått en stund. Men det telefaxes fortsatt, det sendes veldig mange brev, og noen legejournaler kjører visst fortsatt drosje.

Det samlede årlige portobudsjettet for stat og kommune er svimlende. Bare i Lånekassen har digitalisering redusert portobudsjettet med 30 millioner. Lånekassen er på alle måter et godt eksempel på hva som kan oppnås ved å ta i bruk ny teknologi riktig: Behandlingstiden er halvert,  kostnadene er redusert og brukerne er fornøyde. Så fornøyde, faktisk, at Lånekassen toppet innbyggerundersøkelsen i 2013.

Kampen mot tidstyvene

- Vi har opprettet en egen tidstyvenhet i Kommunal- og moderniseringdepartementet (KMD), fortalte Chaffey. Det skapte det som i stortingsreferater omtales som "munterhet i salen". For litt artig er det jo, at tidstyvene skal bekjempes av embetsfolk bevæpnet med rundskriv, forskrifter og fullmakter. Uten selvironi er de derimot ikke, for statssekretæren kunne opplyse at husbandet i KMD kaller seg "Tidstyvene".


På hjemmebane

- Jeg ber om innspill fra bransjen, gjerne på e-post, avsluttet Paul Chaffey, som var på hjemmebane. Han er min forgjenger i Abelia, som han bygget opp og ledet i 12 år. Professor Morten Dæhlen, leder for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, har blogget om Paul Chaffey og Abelia. Han skriver blant annet at han har "stått i spissen for et imponerende stykke arbeid, og  sammen med dyktige medarbeidere bygget opp en organisasjon som i dag er en betydelig drivkraft for utviklingen av kunnskapssamfunnet." En veldig hyggelig attest!

I sin nye rolle møtes Paul Chaffey med store forventninger både fra oss i Abelia og mange andre. Møtet i går var starten på det jeg håper skal bli en god dialog mellom bransjen og myndighetene om felles mål. Abelia skal bidra med flere slike møtepunkter, fremme konstruktive forslag og målbære våre medlemmers evne og vilje til å bidra. Lykke til, Paul!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar