mandag 7. april 2014

Forsknings-Norge vil gjerne bidra til EU-forskning, men...

I en artikkel i Aftenposten 27. mars etterlyste europaminister Vidar Helgesen (H) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) et taktskifte i den norske deltakelse i EUs forskningsprogrammer. "Norske forskere har ikke sendt inn mange og gode nok søknader", mente kunnskapsministeren.

Daglig leder for Forskningsinstituttenes fellesarena Agnes Landstad og jeg har forsøkt å komme på i Aftenposten med et svar, for dette handler ikke om at norske forskere er uinteresserte, men om at det koster for mye for forskningsinsituttene å delta i EUs nye forskningsprogram. Du kan lese innlegget vårt, som Aftenposten takket nei til, på Abelias hjemmesider.

Vi sender utfordringen tilbake til regjeringen: De må bistå med økt nasjonal medfinansiering. Finansieringssystemet i EUs nye forskningsprogram H2020 innebærer at prosjektfinansieringen utgjør rundt 65-70 % av prosjektkostnadene for forskningsinstitutter, mot 70-75 % i 7. rammeprogram for forskning (FP7). Videreføres  dagens nivå på medfinansieringsordninger vil forskningsinstituttenes innsats i H2020 bli halvert i forhold til deltakelsen i FP7.

Å få på plass en bedre medfinanseringsløsning handler ikke om å forskning for forskningens skyld, eller om deltakelse i EUs programmer for deltakelsens skyld, men om at bedre medfinansiering vil utløse forskningsinnsats til gagn for norsk næringsliv og norsk offentlig forvaltning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar